Find et spil til dit formål

Hvad kan spil
bruges til?

Vi lærer bedst, når vi glemmer at vi lærer. Når vi er opslugt af sagen og tiden står stille.
Læringsglemsel kalder professor i Kreativitet og Innovation, Lene Tanggaard, det. Spil og leg er eminente redskaber til at skabe læringsglemsel.

I lege og spil er der regler og en tydelig rollefordeling.
Der er en start og en slutning og noget i midten, hvor man skiftevis bliver frustreret og begejstret, fordi der er noget man må og ikke må. I spil holder man sig inden for banen og spillepladen, man udfylde sin rolle og er kreativ i fortolkningen af de opstillede regler.

LynHistorier

LynHistorier er et samtalespil, der er skabt for at lokke historier fra det virkelige liv frem. Alle mennesker er fulde af historier. Nogle gange skal de bare hjælpes lidt på vej.
LynHistorier er små erindringsglimt fra barndommen, ungdommen eller fra sidste uge. Historierne er måske aldrig blevet fortalt før, og har ikke haft status af at være en “rigtig historie”. Men de bliver rigtige historier, fordi de bliver fortalt. Og fordi de bliver lyttet til.
Spillet er både på dansk, engelsk, norsk og svensk .

 

LynLitteratur

LynLitteratur er et spil, der har den fordel, at det i undervisningssammenhænge aktiverer alle elever og træner deres mundtlige kompetencer, og eleverne oplever at være fri for præstation, bedømmelse og karakterræs for en stund –  spillet har den effekt, at eleverne trænger ind i litteraturen hurtigere og mere effektivt via de personlige oplevelser. Den personlige tilgang er ikke på nogen måde på bekostning af det faglige. Deudover bruges det i læsegrupper og familier til at tale om bøger og litteratur.

SnapLiterature

SnapLiterature gives access to your own and other people’s reading experiences, and it helps you verbalize your thoughts.
SnapLiterature is the english version of LynLitteratur.

 

Acceleratorspillet

Spillet holder på en nænsom måde deltagerne på sporet af det de vil undersøge og sikrer at det bliver en 360 graders proces.
Acceleratorspillet undersøger, afklarer og flytter idéer, samarbejder og projekter  fra idé til handling.
Spillet udfordrer vanetænkning  og tvinger hjernen til at gå nye veje, når deltagerne bliver ført gennem en struktureret og målrettet proces.
Til sidst står det klart, hvad idéen er, hvem den henvender sig til, hvorfor den er vigtig, og hvordan den bliver til virkelighed.​ Acceleratorspillet er udvikliet i et samarbejde mellem  Cecilia Krill og Klods-Hans for viderekomne

StyrkeHistorier

Styrkehistorier er en medrivende aktivitet, der nemt og hurtigt afdækker dine egne og dit teams styrker.
Styrkehistorier sætter fokus på de styrker, der giver jer energi og robusthed. Det åbner jeres øjne for de personlige og fælles styrker, der virker for jer. Styrkehistorier er blevet til i et samarbejde mellem Gnist og Klods-Hans for viderekomne

LynFormulering

LYNformulering hjælper dig med at skrive opgaver om det der optager dig.
Gennem små historier fra hverdagen finder du ind til det, der undrer dig.
Du får idéer til metoder og tilgange, der kan gøre din opgave mere præcis. Når spillet er slut har du mindst tre problemformuleringer til opgaver, der både er spændende at skrive – og at læse.

LynTeser

– samtaler om fremtiden
Har du nogensinde tænkt, at du gerne ville ændre noget? Men haft svært ved at finde ud af, hvordan man kommer konkret i gang med det – hvad du ville forandre for at skabe en bedre fremtid?

LynTeser er et samtalespil, der hjælper dig med at få styr på den slags tanker og gå fra frustration, håb og idé til handling sammen med andre. Gennem inspiration, eftertanker og samtale hjælper LynTeser jer med at komme fra strøtanker til konkrete teser – over- bevisninger, I kan handle på.

7 principper

Der er en række principper, der går igen i alle vores spil.

  • Enkle regler
  • Tidsstyring
  • Tydelige roller
  • Lige fordeling af taletid
  • Én opgave én deadline
  • Retten til at fumle sig frem
  • Lækker grafik og lækre materialer

Henrik Krogh

Send mail

+45 20235184

 

Pernille Jacobsen

Send mail

+45 25213837

 

LYNfabrikken Vestergade 49b 8000 Aarhus C
GDPR